جناب آقای مهندس مهدی شفیقی پور

مهدی شفیقی پور-بیزینس کوچینگ-فناوری اطلاعات

جناب آقای مهندس مهدی شفیقی پور

فناروی اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات (IT)

مدرس برنامه نویسی تحت وب (ASP.NET C# – Web Application)

مشاوره طراحی وب سایت و سیستم های تحت وب

مشاوره موبایل اپلیکیشن

مشاوره دیجیتال مارکتینگ (پلن دیجیتال مارکتینگ بر اساس SOSTAC)

مشاوره بهینه سازی وب سایت (SEO)

مشاوره شبکه های اجتماعی

مدیریت پروژه های سیستم های تحت وب اطلاعات 118 و قبوض مخابرات استانها

مدیریت پروژه های سیستم تحت وب اکرام ایتام کمیته امداد

مدیریت پروژه های سیستم جامع آموزشی تحت وب فنی و حرفه ای استان مازندران

مدیریت پروژه های سیستم تحت وب بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک تهران