جناب آقای رضا عزیزی

رضا عزیزی-کاروکیا-بیزینس کوچینگ

جناب آقای رضا عزیزی

مدیر وخالق برند کاروکیا

تحلیل گر کسب وکار
بیزینس کوچ ( مربی کسب وکار )

 

امروزه معنی کوچینگ یاکوچ کردن فرد ، استعاره ای از کالسکه است .کوچینگ کمک کردن به فرد گروه یا سازمان برای رفتن از محل کنونی به جایی است که دوست دارد درآن جا باشد. کوچ یک همراه موفقیت برای پیشرفت ورسیدن به اهداف است .

تاریخچه وجایگاه کوچینگ در ایران

تاریخچه کوچینگ درکشورمان را می توان به زمان های دورتری نسبت داد

از نمونه های کوچینگ درگذشته ما به وفوریافت می شود وبا کمی دقت می توان نمونه هایی از آن را درمحیط مان جستجو نماییم . مدل مرید ومراد ، پدروفرزند ، اوستا شاگرد و… که فردی در محضر یک نفر کسب علم می نموده یا روش های کسب وکار را آموزش می دیده است.

مربی گری فردی ، مربی گری هنری ، مربی گری کسب وکار .

باید پذیرفت این پدیده نوظهور راه دراز وپرپیچ وخمی رادرمسیر رسیدن به جایگاه واقعی خود در نزد صاحبان ومدیران کسب وکار در کشورمان درپیش خواهد داشت . می پذیریم که کوچینگ یک موضوع کاملا حرفه ای است که درکشور در حال توسعه ای همانند ایران در حال اجراست موسسات بسیاری در این حوزه در حال فعالیت بوده وتلاش می کنندکوچینگ را به سطح واقعی آن به جامعه هدف معرفی نمایند .

امروزمربی گری کسب وکار درکشورمان موضوع ناشناخته وگنگی نیست ورفته رفته در حال یافتن جایگاه واقعی خود در نزدمدیران وصاحبان بیزینس هاست .شاید تصور مدیران وصاحبان کسب وکارها این باشد که یک بیزینس کوچ می بایست در حوزه کسب وکار وی یک متخصص باشدتا تمام زوایای کسب وکار را همانند او بشناسد .این دیدگاه از نظر صاحب کسب وکار صحیح است اما از نظر یک مربی ، مدیر یا صاحب کسب وکار متخصص کسب وکار خودش است لیکن به دلیل مشغله زیاد قادر به دیدن وپرداختن به چالش های حوزه کاری خودش نیست .

یک کوچ  به عنوان همراه موفقیت در کنار وی قرار گرفته وقدم به قدم در رسیدن به هدف مورد نظر وی را یاری می نماید .

نکته مهم  :از ظهور وحضور کوچینگ در ایران مدت زمان زیادی نمی‌گذرد ، مدیران و رهبران باید با دقت بیشتری اقدام به انتخاب کوچ حرفه ای ومناسب نمایند تادر زمان کوتاه تری  به موفقیت در کسب و کار  دست بیایند

ممنون از همراهی شما . شادباشید وثروتمند .