خانه

کاروکیا

مجموعه کاروکیا متشکل از کوچ های حرفه ای وتوانمنددرخدمت مدیران وصاحبان کسب وکارهاست برندکاروکیا به افراددرجهت رفع چالش های کسب وکارکمک کرده تاباسرعت بیشتری به سمت هدف حرکت کنند وتعادل بین کار وزندگی شان فراهم گردد. تلاش کرده ایم کاروکیا مجموعه ای تخصصی ودانش محور ، صمیمی و مورداعتماد ، پیشرو وارزش آفرین باشد .

این سیستم ، با مدیریت آقای رضا عزیزی با شعار ” یک گام کوچک ، یک نتیجه بزرگ “ درخدمت افرادی است که به دنبال تغییر هستند .

کاروکیا-بیزینس کوچینگ-4

خدمات ما

بررسی وضعیت موجود ، تعیین اهداف ، تدوین استراتژی ، پیاده سازی تاکتیک ، اقدام و کنترل

صرفه جویی در منابع

با برنامه ریزی دقیق و فنی و تخصیص درست منابع ، در زمان و هزینه ها صرفه جویی میشود

تحلیل سیستم

اقدام اولیه ، تحلیل وضعیت موجود سیستم هست . تحلیل درست ، نقشه راه کارآمد
ما چگونه کار میکنیم

4 گام برای موفقیت کسب و کار

تحلیل

با تحلیل درست ، وضعیت فعلی سیستم بررسی میگردد.

تعیین اهداف

با توجه به وضعیت موجود ، هدف گذاری برای آینده انجام میگیرد

استراتژی و تاکتیک

بر اساس اهداف تعیین شده ، استراتژی و تاکتیکهای مرتبط تدوین میگردد

اقدام و کنترل

اقدامات لازم بر اساس تاکتیکهای تدویق شده انجام و کنترل و نظارت اعمال میگردد

تیم ما

سوالات متداول

پاسخ سئوالات خود در در این بخش بیابید

• راه روشنی پیش رویتان نمی بینید
• غرق در افکارتان هستید
• نیاز دارید به کسی پاسخگو باشید
• می خواهید مهارت های خودتان را افزایش دهید
• به همان شیوه قدیمی کار می کنید
• درک خودتان را ازنقش تان به عنوان یک مدیر گم کرده اید
• یک مجموعه شفاف از اولویت های تان در اختیار ندارید
مسیر بیزنس تان هرچندوقت یک بارتغییر می کند
• یک مجموعه شفاف از اولویت ها هر بارتغییر می کنند

• تمرکزبرپیام دیگران
• برداشت کامل ومناسب تر منظور دیگران
• اهمیت به ابراز علاقه ، نگرانی وتوجه دیگران
• تشویق دیگران به بیان و ابراز آزادانه وصادقانه مسائل خود
• تقویت ارتباط وتعامل خود با دیگران
• افزایش تفاهم با دیگران
• جلوگیری از ایجاد سوتفاهم ها
• افزایش قدرت یادگیری
• کمک به خودآگاهی وگسترش شناخت ازخود ودیگران
• افزایش روحیه مشارکت جویی وکارگروهی

مجسمه های بودا دارای گوش های بزرگ ودهان بسته هستند واین شاید به معنای این باشد که کمتر سخن بگو وبیشتر گوش بده

گاهی اوقات احساس می کنیم که همه اطلاعات ودانش های لازم جهت انجام یک کسب وکار را کسب کرده ایم ، کلی آموزش دیده ایم وکلی سمینار رفته ایم . وکلی کتاب خوانده ایم . درواقع نیازی به کسب دانش نداریم .
اماچرا نمی توانیم اقدام کنیم ؟
فرض بکار رفته درکوچینگ این است که که مراجع هرآنچه برای رسیدن به اهداف اش نیاز دارد از پیش می داند .ومسئله اصلی او کمبود دانش نیست .
بلکه به هم ریختگی فضای ذهنی وشفاف نبودن مساله یا متعهد نبودن به اقدام های عملی در راستای رسیدن به هدف است
وظیفه کوچ خاکروبی وخانه تکانی فضای ذهنی مراجع است تا خودش بتواند مسئله خودش را شفاف تر ببیند وراه حل مناسب را پیدا کند

آیاشماجزو افرادی هستیدکه یک کار را با هیجان شروع کرده وپس از مدتی شور وشوق تان از بین می رود
چرااین اتفاق می افتد و راهکار چیست ؟
انتخاب هدف : اگرهدفی انتخاب کنیدکه براساس خودشناسی نباشد ودر راستای ارزش های انسانی شما نیست . بلکه فقط چون ” بقیه می گن ” چون فکر می کنید ” توش پول در می آری ” این تعرضات ، انسان رو دچار مشکل می کنه .
• تعدد اهداف : آدم نمی تواند همزمان چندین هدف غیر همراستا را دنبال کند
• نداشتن برنامه ریزی وبهره وری : نداشتن لیست کارهای مهم روزانه ، ما را درگیر کارهای کوچک وساده تر کرده وکارهای اصلی همیشه می ماند . وبه روزها وهفته های بعدی منتقل می شود . وما می بینیم که داریم کار زیاد می کنیم ولی کارهای مان خوب پیش نمی رود .
• نداشتن باور به خود یا باور به هدف : خیلی از اوقات افراد درگیر شکست های گذشته هستند یا درگیر باورهای محدودکننده . ” به این دلیل نمیشه ” یا ” من این امکان رو ندارم ” یا ” من فلان گذشته رو دارم وبراساس اون نمیتونم به نتیجه برسم . وانواع واقسام باورهای محدودکننده که با خودآگاهی باید اقدام به رفع آنها نمود .

لذا انگیزه را از دست داده واز این شاخه به آن شاخه می پریم .
اگر همزمان دوخرگوش را تعقیب کنید . هیچکدام را نخواهید گرفت . تمرکز روی یک کاربه جای انجام چندکار همزمان . تئوری لامپ را جدی بگیریم .

کاروکیا-سئوالات متداول

درخواست برای تماس با شما

لطفا اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید تا با شما تماس گرفته شود.

آیا سوالی دارید ؟

سئوال یا پشنهاد خود را برای ما ارسال نمایید